Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh internet

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh internet


Hồ sơ đăng ký kinh doanh Internet gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông hoặc doanh nghiệp bán lại dịch vụ viễn thông tức là bên giao đại lý;
- Bản sao Hộ khẩu;
- Bản sao chứng minh nhân dân, chứng thực hộ khẩu thường trú của người đăng ký kinh doanh;
- Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu mặt bằng dự định tổ chức kinh doanh;

Để được tư vấn lắp đặt phòng game xem tại:  https://phongnet.com/lap-dat-phong-net/ Hoặc gọi ngay tới Phongnet.com theo Hotline: 0965 83 83 22 - 04 66 86 1911


Xem thêm:
Thủ tục mở phòng net 2017
http://phongnet.com/chi-phi-dang-ki-kinh-doanh-phong-net/
http://phongnet.com/thu-tuc-xin-giay-chung-nhan-phong-chay-chua-chay-phong-net/